Statut PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-09-30 / 01:09
Dla zainteresowanych. Trzy ostatnie statuty PZK.

http://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=2

I oczywiście ten, który nas teraz najbardziej interesuje. Tekst jednolity Statutu PZK uchwalonego na XIX Nadzwyczajnych Zjeździe Delegatów PZK w dniu 4.09.2010 w Warszawie. Zawierający wszystkie uchwalone zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

73, ZYGI SP5ELA