KS-4. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 26.01.2011.
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-01-27 / 02:38
news: pzk.jpg
 
Komunikat Sekretariatu ZG PZK z 26.01.11

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.

1. Posiedzenie prezydium ZG PZK. W dniu 25.01.11 w siedzibie sekretariatu ZG PZK odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie prezydium. W toku obrad uchwalono:

- skład naszej delegacji na konferencję R1 IARU. I tak w konferencji wezmą udział: Paweł SP7TEV oraz Witold SP9MRO
- omówiono szczegółowo sprawy związane z ewidencją środków otrzymywanych z 1% na PZK jako OPP.
- uzgodniono także bieżące monitorowanie realizacji budżetu PZK
- omówiono stan realizacji Uchwały ZG PZK dot. kont bankowych, ze zczególnym uwzględnieniem OT 32, który w kasie OT przetrzymuje rekordowo duże kwoty sięgające niejednokrotnie 10.000 zł. Lubuski OT PZK jest jednym z OT, który nie wykonał w. wym. uchwały, pomimo wysłania przez sekretariat stosownych dokumentów.
- uzgodniono, że członkowie prezydium będą uczestniczyli w walnych zebraniach OT tylko w przypadku odznaczania członków OT ZOH oraz wówczas gdy Walne Zebranie OT będzie wybierało delegatów na KZD.
- podjęto uchwałę o niefinansowaniu emisji programu „Krótkofalowcy Bis” w TV EDUSAT.
- omówiono wstępnie założenia akcji dyplomowej z okazji 100. rocznicy otrzymania II Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską Curie, koordynatorem akcji jest Andrzej SQ7B - Award Manager PZK, szczegóły po ich uzgodnieniu
- prezydium uważa iż istnieje potrzeba dalszych modyfikacji sytemu OSEC. Prace te prowadzi autor sytemu Grzegorz SP1THJ
- zatwierdzono dodatkowo kwotę dla RF Poland w wysokości 100 zł miesięcznie za stworzenie mechanizmów na portalu PZK służących do prowadzenia edycji wersji angielskiej portalu PZK. Edycję wersji angielskiej będzie prowadziła Basia SQ3VB w ramach funkcji redaktora naczelnego KP.
- omówiono dyscyplinę finansową OT PZK. Prezydium przypomina, że wszystkie rachunki i faktury rejestrowane w raportach kasowych i bankowych muszą być wystawione na Polski Związek Krótkofalowców sekr. ZG ul. Modrzewiowa 25, bez względu na to czy są one realizowane przez OT czy bezpośrednio przez sekretariat ZG PZK.
- prezydium omówiło funkcjonowanie CB QSL. W związku ze znacznym wzrostem ilości kart QSL postanowiono zatrudnić w formie umowy zlecenia dodatkową osobę. Z pośród trzech kandydatów wybrano kol. Jana SP2EXN.
- omówiono potrzebę zwołania konferencji w sprawie POŚ z udziałem urzędników zatrudnionych w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska. Z takim pomysłem wystąpił Dionizy SP6IEQ.
- omówiono propozycję klubu SP1PNW dot. organizacji imprez sportowych w czerwcu i wrześniu 2011.
- prezydium uchwaliło znowelizowane prowizorium budżetowe na rok 2011.

2. Toruńskie spotkanie. W dniu 22 stycznia w klubie „Kameleon” w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie „Stare przyjaźnie nowe znajomości” zorganizowane w całości przez kol. Józka SP2AQB. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób. Gwoździem programu była bardzo ciekawa prelekcja kol. Henryka SP5DED poświęcona historii i teraźniejszości krótkofalarstwa polskiego oraz relacji z pobytu Henryka na polskiej stacji arktycznej na wyspie Spitsbergen. Więcej szczegółów w Krótkofalowcu Polskim nr 3.

3. SP3KWA popularyzuje krótkofalarstwo podczas ferii zimowych
Do gimnazjalistów kierowana jest oferta warsztatów politechnicznych "Elektronika ciekawsza niż przypuszczasz" organizowanych w Zespole Szkół Technicznych w Turku, podczas ferii zimowych, w dniach 1-3 lutego 2011r. Inicjatorem akcji jest Jerzy SP3SLU nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Drugi dzień warsztatowy (środa, 2 lutego) to dzień krótkofalarski. Przeznaczony jest na zapoznanie gimnazjalistów z tematyką łączności amatorskiej w praktyce i w teorii. SP3KWA/P będzie nadawać w pasmach KF i UKF z budynku Zespołu Szkół Technicznych. W programie jest także demonstracja systemu APRS, radiopelengacji, emisji DIGI, działania przemienników FM i inne.
Ponadto uczestnicy zajęć – gimnazjaliści z powiatu Turek będą mieli okazję pod okiem instruktora budować własne układy elektroniczne z zestawów (np. wzmacniacz, radio, alarm, zegar, zasilacz) oraz poznawać tajniki realizacji dźwięku za konsoletą mikserską. Każdy z nich będzie mógł także zmontować własną audycję radiową oraz dowiedzieć się jak działają otaczające nas we współczesnym świecie urządzenia elektroniczne. W dobie Internetu, telefonii komórkowej i multimediów niemal zapomniano o podstawach technicznych i historycznych funkcjonowania tych wszystkich wynalazków. Młodzież kompletnie ich nie zna.
Analizując ofertę zajęć i rozrywki dla młodzieży, coraz trudniej odnaleźć formy rozwijające zdolności techniczne, popularne majsterkowanie czy poznawanie zasad działania urządzeń otaczających nas we współczesnym świecie. Nie mówiąc o własnej wynalazczości.
Warsztaty „Elektronika ciekawsza niż przypuszczasz” w Turku są próbą przywrócenia popularności elektroniki - oraz innych dziedzin pozostających w bezpośrednim związku z nią, takich jak: krótkofalarstwo, robotyka, modelarstwo, czy elektroakustyka - jako praktycznego hobby i formy aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież.
Młodzi ludzie, którzy odnajdą w tych dyscyplinach drogę samorealizacji, mogą po ukończeniu gimnazjum podjąć kształcenie techniczne o odpowiednim profilu. I oczywiście pozostać w Klubie Krótkofalowców SP3KWA.
We wtorek 1 lutego 2011r. w godzinach 10 – 14 czasu lokalnego mile widziani będą cierpliwi korespondenci dla stacji SP3KWA/P w paśmie 80m.
Informacja: Jerzy SP3SLU

4. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + CYFRA+ oraz N, i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe powtórzenie programu w niedzielę dnia 30 stycznia 2011r. jak zwykle o godzinie 21.00.
 UWAGA !!! powtórzenie programu w całości jest poświęcone sprawom tzw. zgłoszeń radiowych Dionizego Studzińskiego SP6IEQ ze Świdnicy. Warto ten program zobaczyć.
 Informuję jednocześnie, że od nowego roku wznowione są emisje na żywo o 21.00 tego samego programu, który jest nadawany na www.videoexpres.pl bardzo szybkim łączem.  Proszę kliknąć na STUDIO ATV, by go oglądać z bardzo dobrą jakością na żywo wprost ze studia program K BIS. I tak już pozostanie.
 Przypominam, że każdy nowy program Krótkofalowcy Bis jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.pl po każdej emisji via TV EDUSAT.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

5. Apel o stary gramofon i płyty do repliki radiostacji Błyskawica

W Muzeum Powstania Warszawskiego w pokoju przypominającym studio radiostacji Błyskawica z 1944 roku znajduje się replika tej radiostacji. Naszym staraniem powstańców i krótkofalowców, jest wierne odtworzenie atmosfery tamtych lat wydarzeń urządzeń. Pragniemy uzupełnić zbiory w tym pokoju. Poszukujemy brakującego urządzenia gramofonowego na którym były odtwarzane podczas nadawania radiostacji Błyskawica w 1944 r. utwory muzyczne: Warszawianka i nagrania Chopina.                
Poszukiwane są:
- gramofon przenośny z małą tubą z lat trzydziestych, początku lat czterdziestych ubiegłego wieku, prędkość 78 obrotów na minutę – sprawny
- płyta gramofonowa szelakowa z utworem instrumentalnym Warszawianki (nie śpiewanym) nagranie sprzed 1939 roku prędkość 78 obrotów na minutę.
- płyta gramofonowa szelakowa z utworem Fryderyka Chopina – Etiuda Rewolucyjna nagranie sprzed 1939 roku prędkość 78 obrotów na minutę.
- płyta gramofonowa szelakowa z utworem Fryderyka Chopina – Polonez AS – dur op. 53 nagranie sprzed 1939 roku prędkość 78 obrotów na minutę.
W dni rocznicowe Powstania Warszawskiego z udziałem powstańców i krótkofalowców w Muzeum Powstania Warszawskiego uruchamiana jest replika radiostacji Błyskawica i czytane są przed mikrofonem repliki zapisane teksty z nasłuchów audycji Błyskawicy z 1944 roku. W tych uroczystych audycjach nadawanych w eter brakuje możliwości odtwarzania utworów instrumentalnych z płyt gramofonowych.

Zwracamy się z prośbą                        
jeżeli ktoś posiada którąś z wymienionych rzeczy i chciałby przekazać ja do Muzeum Powstania Warszawskiego to prosimy o kontakt: z Działem Gł. Inwentaryzatora Muzeum tel. 22 539 79 87; 22 539 79 lub z Zygmuntem Seliga SP5AYY tel. 603 230 708.
Według relacji Adama Drzewoskiego ps. Benon Philips, powstańca który był przy radiostacji „ Błyskawica ” w 1944 roku urządzenie do odtwarzania płyt gramofonowych to gramofon przenośny, który nie posiadał dużej tuby. Prawdopodobnie dodatkowo był wyposażony w przetwornik elektryczny nałożony na ruchome ramię i dołączony do modulatora nadajnika.

Zygmunt SP5AYY

6. SPFF już w Sieci
Polscy entuzjaści programu dyplomowego Polska Flora Fauna mają już swój portal tematyczny. Stało się tak z inicjatywy Polskiego Klubu Flora Fauna SP-CFF i technicznego zaangażowania Marka SP8WQX. Na specjalną uwagę zasługuje postać Radka SP5ADX, który po raz kolejny udostępnił domenę i dał miejsce na swoim serwerze. Portal SPFF adresowany jest do pogodnych i życzliwych wobec siebie operatorów, przestrzegających na co dzień ham spirit'u i Kodeksu Krótkofalowca.
Opisu zawartości nie trzeba tu podawać, bo najlepszą wiedzę uzyska
się odwiedzając po prostu to miejsce w Internecie: http://spff.eham.pl

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR