Dolnośląskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR - 1.07.2011
Dodane przez SP6RW dnia 2011-06-26 / 15:43
Informujemy, że w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 1 lipca 2011 w godzinach 12-15 czasu lokalnego odbędą się ćwiczenia łączności kryzysowej DASR.

Celem nadrzędnym ćwiczeń jest weryfikacja możliwości nawiązania łączności ze stacjami z poszczególnych regionów województwa dolnośląskiego za pomocą dostępnych środków łączności radiowej na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego, np. takiego jak powódź. Lokalizacja stacji terenowych w obiektach użyteczności publicznej, takich jak świetlice, domy kultury oraz inne, jest symulacją sytuacji w której na skutek zdarzenia kryzysowego lokalna społeczność może zostać pozbawiona łączności telefonicznej (w tym GSM) oraz komunikacji poprzez Internet. W takiej sytuacji radiostacje DASR mogą stanowić jedyny węzeł przepływu kluczowych informacji pomiędzy daną miejscowością lub gminą a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Do udziału w ćwiczeniach zapraszamy wszystkie radiostacje indywidualne oraz klubowe z obszaru województwa dolnośląskiego!

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://dasr.pl/
Pozostałe informacje SP EmCom na: http://emcom.pzk.org.pl/

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK