Sprawozdania PZK za rok 2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-09-04 / 04:02
Sprawozdania PZK za rok 2011

Informuję zainteresowanych, że na serwerze Polskiego Związku Krótkofalowców w dziale "download" umieszczone są sprawozdania PZK za rok 2011:
  •  sprawozdanie merytoryczne
  •  sprawozdanie finansowe

Sprawozdania są dostępne dla użytkownika publicznego.

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK


Zasady publikacji sprawozdań w tym roku uległy zmianie. Do roku ubiegłego (2011), kiedy składano sprawozdania za rok 2010 było nieco inaczej niż jest obecnie.

Do roku 2011 wystarczyło złożyć sprawozdania w formie pliku pdf na serwerze MPiPS.
Obecnie sprawozdania składa się w trybie on-line interaktywnym. To jest zasadnicza "ideologiczna różnica".

Proszę zwrócić uwagę, że ZG PZK zatwierdzał sprawozdania w "stylu" klasycznym.
Administrator dysponuje dokumentem sprawozdania finansowego złożonego w trybie "on-line". Ten dokument ma zupełnie inny format (a nawet może mieć nieco inne dane) niż dokument (y) zatwierdzone przez ZG PZK.

W dniu dzisiejszym* otrzymałem dokumenty sprawozdania z sekretariatu ZG PZK (klasyczne). Nie jest do końca jednoznaczne, które dokumenty powinny być opublikowane. MPiPS nie udostępniło publicznie do dnia dzisiejszego żadnych sprawozdań. Nie jest tez znany format publikacji tych sprawozdań, ani termin publikacji. Wyrażono jedynie stwierdzenie "wkrótce".

I na zakończenie.
Nie jest określony "ustawowo" termin publikacji sprawozdań na stronie stowarzyszenia. Gdyby był określony np. spójnie z terminem składania sprawozdań do MPiPS, to zapewne sprawozdania byłyby od 13.07 2012r. na serwerze PZK.
Ale tak nie jest.

Sprawozdania za lata minione są opublikowane na portalu PZK i nie jest uprawnione wyrażanie opinii przez kogokolwiek, że PZK nie zamierza (bądź nie zamierzało) opublikować sprawozdań.

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

* 3.09.2012r.