Konsultacje w sprawie KTPC
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-05-14 / 15:22
Konsultacje w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Do 17 maja 2013 r. potrwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości określa przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości, ich zakresy do 3000 GHz oraz użytkowanie. Uwzględniono w niej aktualny i przyszłościowy sposób wykorzystania częstotliwości przez użytkowników cywilnych i rządowych.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego - ze zmiany art. 111 ust. 3 ustawy - Prawo Telekomunikacyjne wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445). Projektowana regulacja ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 roku w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 z późn. zm.)

Zmiana ta uwzględnia kierunki i cele polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania widma radiowego określone w wieloletnich programach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego przyjętych przez Parlament Europejski i Radę na mocy art. 8a ust. 3 dyrektywy ramowej. Tablica została opracowana w oparciu o art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

Źródło informacji: https://mac.gov.pl/dzialania/konsultacje-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci/

Dokumenty wg. stanu na dzień 14.05.2013 r.:

http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci.html

(SP5ELA)