Zasady przydzielania znaków specjalnych (okolicznościowych).
Dodane przez sp3iq dnia 2007-12-17 / 15:11
Wobec nieprawdziwej informacji o pracy stacji HF16WSOP, informujemy poniżej, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 grudnia 2007.
Rozszerzona zawartość newsa

Nawiazując do informacji zamieszczonej na internetowej stronie PZK, dotyczacej pracy stacji okolicznościowej o znaku wywoławczym HF16WOSP, uprzejmie informujemy, że taki znak NIE JEST I NIE MOŻE BYĆ PRZYDZIELONY.

Podpisano:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
.
Warszawa, dnia 17.12.2007.


Wyjaśnienie:

Znaki specjalne przydzielane są osobie fizycznej lub prawnej, która posiada pozwolenie radiowe na używanie radiostacji amatorskiej. Przydział znaków, o których mowa powyżej realizowany jest poprzez wydanie decyzji zmieniającej przydzielony znak wywoławczy, wydanej na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509).

Decyzja powyższa nie podlega opłacie skarbowej.

Znaki specjalne mogą składać się prefiks HF,SN,SP,SQ,3Z następnie cyfry 0-1 (z zastrzeżeniem, że po prefiksie HF nie może być cyfra 0) i 4 znaków pisarskich z czego ostatni musi być literą.

Wniosek o przydzielenie znaku okolicznościowego należy składać do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE.

Znaki specjalne przydzielone na okres max 3 miesiące.