"Dni Aktywności Okręgu SP8 - 2014"
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-04-10 / 02:17
Polski  Związek Krótkofalowców
Jarosławski  Oddział  Terenowy, Krośnieński Oddział Terenowy, Lubelski Oddział Terenowy, Rzeszowski Oddział Terenowy

organizują

"Dni Aktywności Okręgu SP8 - 2014"

R E G U L A M I N

1. Celem organizowanych "Dni Aktywności Okręgu SP8 - 2014"  jest uaktywnienie krótkofalowców z SP8 oraz promocja terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2. Organizatorzy: zarządy oddziałów terenowych PZK z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego – OT w Jarosławiu, OT w Krośnie, OT w Lublinie i OT w Rzeszowie.

3. Współzawodnictwo stacji okręgu ósmego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności przez stacje pracujące z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego ze stacjami krajowymi. (nie zalicza się łączności prowadzonych w czasie zawodów w trakcie trwania maratonu).

4. Termin: 11.04.2014 r. godz. 16:00 UTC do 13.04.2014 r. godz. 20:00 UTC.

5. Pasmo: 3,5 MHz – SSB.

6. Klasyfikacja:
A - stacje indywidualne YL-ek z terenu Okręgu SP8 (województwo lubelskie i podkarpackie).
B - stacje indywidualne z terenu Okręgu SP8 (województwo lubelskie i podkarpackie).
C - stacje klubowe z terenu Okręgu SP8 (województwo lubelskie i podkarpackie)
D – najaktywniejsze stacje indywidualne z województwa lubelskiego.
E - najaktywniejsze stacje indywidualne z województwa podkarpackiego.

7. Punktacja:
- QSO z terenu własnego województwa - 1 pkt.
- QSO z poza terenu własnego województwa – 2 pkt.
 
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.

9. Uczestnicy maratonu proszeni są o przesłanie w terminie 10 dni od zakończenia Maratonu czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: imię i nazwisko, adres pocztowy (województwo), znak wywoławczy, grupę klasyfikacyjną oraz wykaz stacji z którymi przeprowadzono łączności wraz z QTH oraz imieniem korespondenta, skrótem województwa, datę, czas łączności, raport nadany i odebrany oraz wpisaną punktację (1 pkt lub 2 pkt).

10. Powyższe zestawienie w wersji papierowej należy przesłać na adres: Jarosławski OT PZK, 37-500 JAROSŁAW, Skr. Poczt. 127 z dopiskiem na kopercie "Dni aktywności SP8” lub elektronicznie na adres: ot35@o2.pl

11. Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego (SP8). Pozostałe stacje z poza okręgu ósmego otrzymają dyplomy za udział pod warunkiem przeprowadzenia łączności w dniach aktywności z minimum 10 stacjami z terenu SP8. Obowiązuje wyciąg z dziennika przesłany na adres organizatorów. Weryfikacja nastąpi na podstawie logów stacji z SP8). Najaktywniejsza stacja Maratonu z poza okręgu ósmego otrzyma okolicznościowy GRAWERTON lub PUCHAR.

12. Nagrody:
a/ za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach-GRAWERTON lub PUCHAR,
b/ za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie–DYPLOM.
Grawertony lub puchary i dyplomy ufundowane zostały przez Kolegę Wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR Honorowego Członka OT PZK w Jarosławiu oraz przez Prezesów Oddziałów Terenowych z terenu Okręgu SP8 – Kol. Kol. Zbyszka SP8AUP, Bogdana SP8BRE, Jurka SP8HPW, oraz Wieśka SP8NFZ.

13.  Decyzje komisji są ostateczne.
Komisja w składzie – SP8LNO, SP8IE, SP8IQQ

Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia maratonu i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK, a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym spotkaniu lub wysłane zostaną bezpośrednio do zwycięzców Maratonu.

VY-73! KOMISJA MARATONU

news: ikona_pdf.gif Regulamin "Dni Aktywności Okręgu SP8 - 2014"