Spotkanie szkoleniowe SP EmCom k/Sulejowa
Dodane przez SP6RW dnia 2014-05-01 / 00:45
Spotkanie szkoleniowe SP EmCom k/Sulejowa

W dniach 25-27 kwietnia 2014 r. w ośrodku wypoczynkowym DRESSO k/Sulejowa odbyło się spotkanie szkoleniowe SP EmCom zorganizowane przez Polski Związek Krótkofalowców, Dolnośląską Amatorską Sieć Ratunkową DASR oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności OSR z Częstochowy. W szkoleniu udział wzięli zaangażowani w tematykę łączności kryzysowej krótkofalowcy z okręgów SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7 oraz SP9.

Głównym celem spotkania była integracja osób i środowisk zaangażowanych w łączność kryzysową, wzajemne zapoznanie ze specyfiką działania poszczególnych amatorskich sieci ratunkowych oraz określenie wspólnego kierunku rozwoju łączności kryzysowej na obszarze kraju, w tym w ramach współpracy z organami administracji publicznej. Ponadto wszyscy uczestnicy przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej, zorganizowany przez ratowników z OSR Częstochowa.

Podstawowymi punktami spotkania były:
- wystąpienia przedstawicieli SP EmCom, poszczególnych OT PZK oraz przedstawicieli amatorskich sieci ratunkowych (prezentacje dotyczące działalności w ramach łączności kryzysowej),
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- dyskusja na temat standaryzacji działań i funkcjonowania sieci ratunkowych w kraju.

Do najważniejszych postanowień spotkania należy zaliczyć:
- wprowadzenie regularnych prób łączności w ramach Krajowej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
- opracowanie zasad współpracy w ramach Krajowej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
- wyznaczenie koordynatora ds. APRS w ramach SP EmCom,
- opracowanie wykazu przemienników strategicznych dla potrzeb SP EmCom,
- opracowanie wytycznych dla standaryzacji działań wszystkich amatorskich sieci ratunkowych,
- utworzenie "dziennika projektów SP EmCom" na portalu emcom.pzk.org.pl,
- wzmożone wsparcie merytoryczno organizacyjne w zakresie tworzenia sieci oraz nawiązywania współpracy z organami administracji publicznej.

Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania szkoleniowego SP EmCom, wraz z obszerną galerią zdjęć, zostanie opublikowane w najbliższym czasie.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://emcom.pzk.org.pl


Rafał Wolanowski SQ6IYR
koordynator łączności kryzysowej PZK