Najnowsze informacje UKE
Dodane przez sp3iq dnia 2008-01-15 / 20:35
Zmienione zostało konto na jakie należy wpłacać opłaty skarbowe za wydanie pozwoleń radioamatorskich. Zmienione są też formularze wniosków. Wszystko dostępne w dziale "Informacje UKE", data zmian 2008-01-15.
Rozszerzona zawartość newsa
Zmienione zostało konto na jakie należy wpłacać opłaty skarbowe za wydanie pozwoleń radioamatorskich. Zmienione są też formularze wniosków. Wszystko dostępne w dziale "Informacje UKE", data zmian 2008-01-15.

Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44),

w wysokości: 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

lub w znakach skarbowych:

Zapłata należnej opłaty skarbowej do dnia 31 grudnia 2008 r. może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.07.128.883).

Pozdrawiam

Marek Ambroziak -sp5iyi
inspektor UKE