Specjalne posiedzenie Zarządu Głównego PZK w dniu 17.05.2014
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-05-17 / 23:38
Specjalne posiedzenie Zarządu Głównego PZK w dniu 17.05.2014.

Niespodzianką dla członków Zarządu Głównego PZK była obecność w pierwszej części posiedzenia dwóch gości z zagranicy, którymi byli Ole Garpestad, LA2RR - Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU) oraz Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.

Obaj goście przybyli, aby złożyć hołd w uznaniu zasług, które dla światowego rozwoju służby radiokomunikacyjnej amatorskiej wniósł Nasz Kolega Wojciech Nietyksza, SP5FM. Wojciech został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Administracyjną IARU dla osób zasłużonych na arenie międzynarodowej - Odznaczeniem im. Michela Owena, VK3KI.

W swoim uroczystym wystąpieniu Ole, LA2RR podkreślił, że całokształt działalności Wojciecha, SP5FM jako przedstawiciela 1. Regionu IARU na licznych konferencjach ITU i wielu spotkaniach innych gremiów przełożył się na taki wzrost znaczenia służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, jaki nigdy dotąd nie miał miejsca w przeszłości: m. in. w ostatnim okresie krótkofalowcy 1. Regionu IARU pozyskali możliwość pracy w rozszerzonym paśmie 7 MHz.

Pozostała część posiedzenia Zarządu Głównego PZK przebiegała zgodnie z planowanym porządkiem obrad. ZG PZK przyjął m. in. bilans oraz informacje okołobilansowe za rok 2013, a także zatwierdził budżet PZK na rok 2014. Zaktualizowano także Regulamin głosowania elektronicznego oraz Regulamin Zarządu Głównego PZK.

Więcej szczegółów zostanie przekazanych w kolejnych komunikatach.

[Informacja dodatkowa: materiał filmowy z uroczystości odznaczenia Kol. Wojciecha, SP5FM jest dostępny pod podanym poniżej adresem. Autorem reportażu jest Kol. Jerzy Kucharski, SP5BLD - Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego oraz Telewizji Internetowej Krótkofalowców].

https://www.youtube.com/watch?v=9hOO5x1tt4g


Piotr Skrzypczak, SP2JMR - Wiceprezes PZK
Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK


ZG PZK 17.05.2014

ZG PZK 17.05.2014

ZG PZK 17.05.2014