Pierwsza cz. Mistrzostw Pucharu Europy HST 2014 w Skierniewicach
Dodane przez sp2jnk dnia 2014-07-04 / 20:58
Pierwsza część Mistrzostw Pucharu Europy HST 2014 w Skierniewicach

W środę w dniu 02.07.2014 do Hotelu "Start" w Skierniewicach już od godzin przedpołudniowych zaczęli przybywać uczestnicy Mistrzostw Pucharu Europy w Szybkiej Telegrafii Sportowej (HST) 2014 - Memoriał Alfreda Cwenara. Wspomniana impreza, zorganizowana przez Polski Związek Krótkofalowców przy współudziale Ligi Obrony Kraju oraz Skierniewickiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, stanowi pewnego rodzaju hołd złożony jej Patronowi, którym jest Kol. Alfred Cwenar, SP7HOR - wspaniały animator w dziedzinie sportów łączności w Skierniewicach oraz na terenie całej Polski, a także promotor szybkiej telegrafii sportowej i reaktywacji tego sportu w naszym kraju, który doprowadził do uzyskiwania przez naszych zawodników w ramach sportowych imprez różnych szczebli naprawdę doskonałych wyników. Niestety, Alfred odszedł od nas do krainy wiecznych DX-ów w roku 2013...

Dorobek i cała spuścizna sportowo-organizacyjna Alfreda znajdują swoją kontynuację w działaniach Jego licznych przyjaciół i współpracowników z ramienia PZK i LOK, a także Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS).

Tak więc w rzeczoną środę na miejscu byli już wszyscy uczestnicy i goście oraz organizatorzy wspomnianych Mistrzostw (reprezentanci Rosji, Białorusi, Serbii, Rumunii, Bułgarii oraz Polski, a także obserwatorzy z Włoch) - ostatni z nich dotarli do Skierniewic krótko przed północą...

Łącznie jest nas wszystkich 54 osoby, a główny nadzór nad całością realizacji przedsięwzięcia sprawują Koledzy: Zbigniew Mądrzyński SP2JNK - Wiceprezes Zarządu Głównego PZK ds. Sportowych, Jan Kulhawik - Prezes Organizacji Powiatowej LOK w Skierniewicach, Adam Mucha SP2-26-376 - twórca oprogramowania do HST, Marek Kubisiak SP2-26-377 - Prezes Skierniewickiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, Marek Kluz SP8BVN - przedstawiciel PZK w ramach Grupy Roboczej ds. HST 1. Regionu IARU, Marian Marciniewicz SP8LZC - Wiceprzewodniczący Komisji Łączności Zarządu Głównego LOK, a także Koleżanka Ilona i Kolega Grzegorz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w im. W. Rzymowskiego w Skierniewicach. Głównym Sędzią Mistrzostw oraz Przewodniczącym Jury jest Kol. Oliver Tabakovski Z32TO - Przewodniczący GR HST 1. Regionu IARU. W realizacji imprezy bierze także udział Kol. Jerzy Kucharski SP5BLD - Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego, oraz piszący te słowa Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK.

W czwartek w dniu 03.07.2014 miało miejsce uroczyste otwarcie Mistrzostw (na rozpoczęcie zgromadzeni wysłuchali hymnu Unii Europejskiej), a głos - spośród wymienionych powyżej osób - zabrali Koledzy Jan, Zbigniew oraz Oliver. W trakcie inauguracji imprezy przyznane zostały Odznaki Honorowe PZK, a otrzymali je Koledzy Andrzej Maros SP7HQ i Stefan Zasowski SP7ER. Gościem specjalnym był również Kol. Włodzimierz Stachowicz SP7NWM - Prezes OT-24 PZK w Skierniewicach. O godzinie 10.00 rozpoczęła się treningowa sesja przygotowawcza, a potem już konkurencje w ramach poszczególnych kategorii. Spośród polskich uczestników, jak do tej pory, najlepsze wyniki uzyskali Koledzy: Marek SP8BVN (srebro i brąz), Tadeusz SP1RKR (trzy brązy) oraz Seweryn SP1-22037 (trzy srebra). Konkurencje, możliwe do przeprowadzenia w tym dniu, zakończyły się ok. godz. 20.00, a ich zakończenie przewidziano na dzień następny, w połączeniu z uroczystym wręczeniem w godzinach wieczornych medali oraz dyplomów dla zwycięzców. Warto przy okazji wspomnieć, że wśród zawodników dominuje płeć piękna, a największe ich grono stanowią młode zawodniczki z Białorusi oraz Rosji.

To dopiero połowa całości imprezy, a już tak wiele się wydarzyło... Przed nami pozostaje jeszcze druga część Pucharu Europu HST 2014 (czyli druga część konkurencji, wycieczka do Warszawy, oficjalne zakończenie całości Mistrzostw oraz uroczysty pożegnalny bankiet), którą również postaramy się w najbliższym czasie w miarę szybko i treściwie opisać oraz udokumentować dodatkowym materiałem zdjęciowym i filmowym, na portalu PZK oraz RBI. Do spotkania!!!

Link do reportażu filmowego - autor: Jerzy SP5BLD
https://www.youtube.com/watch?v=3S9AE6G7y6g&feature=youtu.be


Opracowanie: Paweł SP7TEV
Materiał zdjęciowy: Jerzy SP5BLD, Marian SP8LZC, Paweł SP7TEV
Pomoc techniczna: Tadeusz SP1RKR

PE-2014PE-2014PE-2014