Kolejna edycja dyplomu 3Z0RAK
Dodane przez sq5ltz dnia 2008-01-28 / 09:06
W lutym 2008 rusza kolejna edycja stacji 3z0rak. Stacja będzie pracowała w terminie 01-29.02.2008r. Do zdobycia karta okolicznościowa oraz dyplom.

Regulamin dyplomu "Walki z Rakiem Piersi"


Fundacja "Jesteś Człowiekiem - Pomóż", Praski Oddział Terenowy PZK oraz Mazowiecki Klub Krótkofalowców SP5PME podjęły ponownie wspólną akcję na rzecz osób chorych na raka piesi. Organizowana akcja dyplomowa ma na celu pomoc finansową dla Fundacji. Pieniądze zebrane w czasie trwania akcji zostaną przeznaczone na badania profilaktyczne w walce z rakiem piersi; jest to program "AMAZONKA" ustanowiony przez Radę Fundacji.

Akcja prowadzona będzie w terminie 01 - 29 lutego 2008r. z okazji "Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem" i 01 - 31 października 2008r. z okazji "Miesiąca Walki z Rakiem Piersi".

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie 60 pkt z przeprowadzonych łączności ze stacją 3Z0RAK oraz członkami POTPZK i SP5PME, dokonanie wpłaty 20 zł na Fundację "Jesteś Człowiekiem - Pomóż" i przesłanie zgłoszenia.

Punkty będą rozdawane następująco:
1. stacja okolicznościowa 3Z0RAK - 15 pkt
2. stacje klubowe - SP5PPK, SP5YOC, SP5YMU, SP5YWA, SP5PNF, SP5PIP i okolicznościowe tych klubów - po 5 pkt
3. stacje indywidualne kobiet krótkofalowców POT PZK - po 3 pkt (wykaz YL POT PZK na stronie www.potpzk.waw.pl )
4. pozostałe stacje indywidualne POT PZK - po 1 pkt
5. zaprzyjaźnione stacje - SP4OZ i SP4PSU - po 2 pkt.

Obowiązkowe jest nawiązanie łączności / nasłuchu ze stacją okolicznościową w czasie jej pracy w dwóch terminach.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.11.2008r. Zgłoszenie musi zawierać dane operatora występującego o dyplom, wykaz przeprowadzonych QSO, potwierdzenie dokonania wpłaty oraz kopertę SASE formatu C4.

Uwzględniana jest tylko jedna łączność z daną stacją bez względu na pasmo i emisję.

Wpłat należy dokonywać na:
Fundacja "JESTEŚ CZŁOWIEKIEM - POMÓŻ"
03-978 Warszawa, ul. Ateńska 6
nr konta 96 1020 1013 0000 0102 0141 5389
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe"

Zgłoszenia na dyplom należy przesyłać na adres:
Oskar Latuch SQ5NBK
00-198 Warszawa 80, skrytka pocztowa 10
z dopiskiem "Dyplom 3Z0RAK"

Więcej informacji o dyplomach wydawanych przez POT PZK można znaleźć na naszej stronie internetowej www.potpzk.waw.pl lub pod adresem sq5ltz-koordynator@o2.pl .

Więcej informacji o działalności Fundacji można uzyskać pod adresami jestesczlowiekiem@o2.pl i sq5ltz-koordynator@o2.pl (w temacie maila proszę umieścić informację "Do Fundacji") lub na stronie internetowej www.jestesczlowiekiem.org .

W imieniu Organizatorów zapraszam do aktywnego uczestnictwa
Karolina Piszczatowska
SQ5LTZ
Koordynator ds. łączności okolicznościowych
Praski Oddział Terenowy PZK