DNI AKTYWNOŚCI "LEDNICA '2015"
Dodane przez SP2RIQ dnia 2015-06-01 / 23:43
DNI AKTYWNOŚCI "LEDNICA '2015"

Witamy,

Członkowie zaprzyjaźnionych klubów z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wraz przyjaciółmi i sympatykami kolejny raz spotykają się nad Jez. Lednica w ramach DNI AKTYWNOŚCI "LEDNICA '2015" .
Będziemy aktywni z Lednickiego Parku Krajobrazowego SPFF-058 i być może z zamku WGZ02 na Ostrowie Lednickim.

Regulamin DNI AKTYWNOŚCI "LEDNICA '2015" dostępny na www.qrz.com/db/sp2zao, a dla zainteresowanych w formie PDF pod adresem sp2zao@interia.eu.

Zapraszamy do spotkań w eterze w dniach 5-7.06.2015 r. oraz 12-14.06.2015 r.
(w tym roku musieliśmy podzielić DA "Lednica '2015" na 2 tury ze względów logistycznych).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że z perspektywy kilku lat DYPLOM wydaje się być bardzo trudnym do zdobycia trofeum.
Jak do tej pory tylko 6 krótkofalowcom (w tym tylko 3 z POLSKI) wydano ten DYPLOMY!

Do usłyszenia
Zespół SP2ZAO

Info: SP2RIQ


Regulamin „Dni Aktywności Lednica 2015”

1. ORGANIZATOR: Harcerski Klub Łączności „Dromader” z Bydgoszczy - SP2ZAO.

2. CEL: Popularyzacja rejonu Lednicy jako kolebki polskiej państwowości , propagowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie, a w szczególności aspektów pracy z terenowych QTH (parki, zamki i inne ciekawe miejsca lub zdarzenia), oraz integracja środowisk krótkofalarsko-harcerskich z województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
 
PRACA Z:
 
Lednickiego Parku Krajobrazowego SPFF-058
 
QTH: IMIOŁKI  - Gmina KISZKOWO - GZ04
QTH: WALISZEWO - Gmina KŁECKO- GZ05
 
 
3. TERMIN(Y):  I TURA: 5-7.06.2015 oraz  II TURA: 12-14.06.2015
 
4. PASMA/EMISJE:
PREFEROWANE PASMA: 80m, 40m i 20m zgodnie z BAND PLANEM, a pozostałe pasma amatorskie KF oraz UKF w zależności od aktualnych warunków propagacyjnych.
PREFEROWANE EMISJE:  SSB.
 
5. UCZESTNICY: Wszystkie amatorskie stacje nadawcze i nasłuchowe - krajowe i zagraniczne.

6. CERTYFIKAT / DYPLOM – PUNKTACJA, WARUNKI ZDOBYCIA I ZASADY ZGŁOSZEŃ
 
PUNKTACJA
 
Do DYPLOMU lub CERTYFIKATU zalicza się tylko jedno QSO ze znakiem z listy stacji ORGANIZATORA niezależnie od pasm, emisji i ilości QSO z tym znakiem.
 
Stacje Organizatora pracujące w czasie Dni Aktywności "Lednica 2015” do Certyfikatu/Dyplomu przydzielają po:
 
- Stacja okolicznościowa SN0LED............................................ - 3 punkty,
- Klubowe Stacje Organizatora:  SP2ZCI, SP2ZAO, SP3ZAT - 2 punkty,
- INDYWIDUALNE *) Stacje Organizatora …......................... - 1 punkt 
 
*) Listę WSZYSTKICH Stacji Organizatora pracujących w „Dniach Aktywności Lednica 2015” zamieszczono poniżej:
 
AKTYWNOŚĆ: 5-7.06.2015
SN0LED, SP3OL, SQ3OPM, SP3ZAT, SP3DDP, SP3HUO, SQ3OW, SQ3SWW.
 
AKTYWNOŚĆ: 12-14.06.2015
SP2ZCI, SP2ZAO, SP2JBJ, SP2IM, SP2TDI, SQ2FRQ, SP2RIQ, SP2MSC, SQ2SDJ, SP2RXV.
 
=================
 
CERTYFIKAT ELEKTRONICZNY
Każda POLSKA stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzi co najmniej 10 punktów za QSO/SWL w „Dniach Aktywności Lednica 2015” i nadeśle zgłoszenie w terminie do 20.06.2015 otrzyma Certyfikat Elektroniczny „Dni Aktywności Lednica 2015” w formacie PDF .
 
Other FOREGIN station 6 points to Electronic Certificate in PDF format
 
DYPLOM
Każda POLSKA stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzi 23 punkty, tzn. przeprowadzi QSO/SWL ze i WSZYSTKIMI  Stacjami Organizatora*)  pracującymi w  „Dniach Aktywności Lednica 2015” i nadeśle zgłoszenie w terminie do 20.06.2015, poza Certyfikatem Elektronicznym otrzyma również bezpłatny dyplom wysłany na adres podany w zgłoszeniu.
 
Other: FOREIGN station - 10  points for free traditional AWARD.
 

DYPLOM ORGANIZATORA
Za pracę jako Stacja ORGANIZATORA w trakcie Dni Aktywności „Lednica 2015” wszyscy operatorzy otrzymają specjalną edycję DYPLOMU.

​=================
 
ZGLOSZENIA/LOGI
jako zgłoszenie wystarczy nadesłać wyciąg z logu w formacie cabrillo (lub innym formacie tekstowym) albo jako treść wiadomości na adres sp2zao@interia.eu.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się tradycyjne zgłoszenia za pośrednictwem poczty na adres:

SP2ZAO Award & QSL Manager
Marek Kosmowski, SQ2SDJ
Boh. Westerplatte 7/13
85-827 Bydgoszcz

7. WYWOŁANIE: Stacje ORGANIZATORA podczas wywołania ogólnego lub co kilka QSO
wyraźnie podają informacje, że pracują w „Dniach Aktywności Lednica 2015”.
 
8. UWAGI: Certyfikaty zostaną rozsyłane od 20.06.2015 po otrzymaniu  stosownego zgłoszenia, a dyplomy po 30.06.2015.