Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 09 kwietnia 2008
Dodane przez sp3iq dnia 2008-04-10 / 07:06
W załączeniu komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 09 kwietnia 2008. 
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat na  dzień 9 kwietnia 2008-04-07.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu.  Zaczynamy znów od smutnej informacji:
SP8TJD – Silent Key.
W dniu 09 kwietnia 2008 r. zmarł Kolega Bogusław Wąsik – SP8TJD,
członek Klubu SPARAS, uzdolniony konstruktor urządzeń i podzespołów radiowych.
Pogrzeb odbędzie się dnia 12.o4.2008 r. w Lesku o godz. 11:00.
Wojciech SP8MI.

1. Posiedzenie ZG PZK, Posiedzenie Prezydium ZG PZK i rekontrola GKR.
W dniu 11 kwietnia w godzinach popołudniowych odbędzie się w Warszawie rekontrola GKR, a po niej Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
W dniu 12 kwietnia br. W Sali konferencyjnej UKE odbędzie się ostatnie przed XVI Zjazdem PZK Posiedzenie ZG PZK.
 
2. SP DX Contest i po.
W imieniu Prezydium ZG PZK dziękuję wszystkim uczestnikom Jubileuszowego SPDXContestu za udział w zawodach. Frekwencja stacji SP była odwrotna do propagacji na wyższych pasmach.  Sukcesem okazała się akcja promocyjna SPDXC i PZK dotycząca możliwości zdobycia dyplomu jubileuszowego. Liczne informacje na ten temat umieszczone na portalach PZK i SPDXC przyciągnęły do zawodów szereg nawet mało aktywnych na co dzień stacji.
Stacja SP0PZK pracowała w kat MOMB HP CW i SSB przez cały czas zawodów. Zrobiliśmy wspólnie (SP2JMR)z Kol. Markiem SQ2GXO  1159 QSO. Jest to największa ilość łączności jaką stacja SP0PZK uzyskała w tych zawodach
SP2JMR

3.Brakujące dokumenty członkowskie z OT. 
Do dzisiaj uzupełniono uchwały i brakujące deklaracje z OT08, OT35. Przypominam o tym obowiązku wszystkim OT, które dotychczas tego nie uczyniły.  Uzupełnienie dokumentacji znalazło się m.in. w zaleceniach po kontrolnych GKR PZK.

4.Szkolenie w Akademii Obrony Narodowej MON.
W okresie od 31 marca do 4 kwietnia br., jako przedstawiciel organizacji pozarządowej uczestniczyłem w tzw. wyższym kursie obronnym zorganizowanym przez Wydział Strategiczno – Obronny Akademii Obrony Narodowej MON w Warszawie – Rembertowie. Celem kursu było pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w kontekście stanów nadzwyczajnych państwa, jak też w czasie pokoju. Dla informacji podaję, iż kurs ten realizowany jest dla trzech grup tj. parlamentarzystów, przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
Poza przedstawicielem PZK w kursie wzięli między innymi przedstawiciele takich organizacji jak  LOK, PZMot, WOPR, ZNP, Fundacji byłych żołnierzy jednostek specjalnych „Grom” itd. Gwoli informacji należy również wspomnieć, iż na mocy zawartego w sierpniu 2000 roku porozumienia pomiędzy PZK a MON, realizowane są w PZK przedsięwzięcia o charakterze sportowo – obronnym takie jak obozy szkoleniowe i zawody sportowe w ARS. Stanowią one wypełnienie treści zawartego porozumienia. Jako przedstawiciel krótkofalowców, sygnalizowałem  wiele problemów nurtujących nasze środowisko np. mówiłem o problemach antenowych, pomiarach urządzeń itp. AON jak również MON nie jest jednak właściwym adresatem i podmiotem, który na dzień dzisiejszy mógłby wiele pomóc naszemu środowisku, ponieważ nie ma możliwości decyzyjnych. Zwracano uwagę na fakt, iż wydana 26 kwietnia 2007 roku ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie spowodowała dotychczas wydania przepisów wykonawczych  w postaci rozporządzeń właściwych ministrów, ale  jest pierwszą próbą uporządkowania tego obszaru działalności państwa. Moje sugestie i wnioski zostały skrzętnie zanotowane ( podobne sugestie mieli przedstawiciele innych organizacji, których nie omijają różnego typu przeszkody ) i zostaną przekazane do właściwych komisji sejmowych i ministrów. Upłynie jeszcze trochę czasu zanim stosowne zapisy w ustawach i rozporządzeniach usuną znane nam dziś bariery – choćby problem antenowy. W czasie szkolenia zwracano uwagę na szczególną przydatność środowiska krótkofalowców jako łączność alternatywna – zapasowa w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, podawano wiele przykładów. Prowadzący zajęcia wykładowcy - najczęściej z tytułami profesorskimi stwierdzali wprost, iż również przekażą swoje sugestie do stosownych władz, aby usuwano dotychczasowe bariery dla naszego środowiska, ponieważ nasza przydatność dla potrzeb bezpieczeństwa państwa jest niezwykle istotna. Więcej informacji na temat praktycznych aspektów współpracy PZK z MON oraz innymi organizacjami np. z LOK przekażę w następnym poszerzonym opracowaniu, które będzie przedmiotem publikacji w Krótkofalowcu Polskim

Opracował  : Wiceprezes PZK – Tadeusz SP9HQJ

        Tyle informacji na dzisiaj .
       Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK