Posiedzenie Prezydium ZG PZK 25.03.2018 r.
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-03-28 / 14:19
Posiedzenie prezydium ZG PZK 25.03.2018 r.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK odbyło się 25 marca w Bydgoszczy. Obecni byli wszyscy członkowie prezydium oraz Kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.


Najważniejsze sprawy poruszone w trakcie posiedzenia:

1. Omówiono ogólną sytuację Polskiego Związku Krótkofalowców oraz stan przygotowań do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, który odbędzie się 21 kwietnia br.

2. Skarbnik PZK przedstawił aktualną sytuację finansową PZK na koniec marca 2018 r., informując że na rachunku bieżącym ZG znajduje się 169 241,42 zł oraz 100 000 zł na lokatach. Wszystkie zobowiązania PZK są na bieżąco regulowane. Z funduszy pochodzących z odpisów 1% OPP wydatkowano w tym roku już ponad 25 tys. zł (56,7 tys. zł w 2017 r.). Obecnie do dyspozycji Oddziałów Terenowych PZK jest 93 422,56 zł, a dla ZG PZK 15 833,23 zł. Na koniec 2017 r. stan konta centralnego wynosił 41 tys. zł plus ok. 52 tys. zł z tytułu składek członkowskich na rok 2018. Stan kont Oddziałów Terenowych na koniec roku 2017 wyniósł ponad 185 tys. zł. Powyższe dane pozwalają ocenić aktualną sytuację finansową PZK jako bardzo dobrą.

3. Skarbnik PZK zreferował wersję nr 3 projektu budżetu PZK na rok 2018 r., która zostanie przedstawiona Zarządowi Głównemu PZK.

4. Prezydium Zarządu Głównego PZK podjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców na 19 maja 2018 r. w Centrum Promocji Kultury Praga Południe ul. Podskarbińska 2 w Warszawie. Początek posiedzenia o godz. 10:00.

5. Prezydium ZG PZK podjęło uchwały o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK:
- Krzysztofa Patkowskiego SP5KP
(z wniosku Lubelskiego OT PZK),
- Alfreda Jabłońskiego SP9CTW (z wniosku Śląskiego OT PZK).

6. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalami im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa:
- Pawła Gogolewskiego (z wniosku OT13 PZK),
- Waldemara Draheima 
(z wniosku OT13 PZK),
- Macieja Cybulskiego 
(z wniosku OT20 PZK),
- Jerzego Kędry
(z wniosku OT20 PZK).

7. Prezydium omówiło sytuację dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych powstałą w związku ze zmianami przepisów z tym związanych. Kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ, wiceprezes PZK, przedstawił materiały z tym związane. Omówiono także opracowanie Kol. Andrzeja Gaba SO6XL. W najbliższym czasie będzie powołana stała komisja ds. ochrony i przetwarzania danych osobowych, dla prowadzenia permanentnych działań w tym zakresie.

8. Omówiono wniosek o zatwierdzenie powołania Klubu Ogólnopolskiego PZK SP DIG, dokonując sprawdzenia poprawności wniosku grupy inicjatywnej. Projekt uchwały o zatwierdzeniu powołania Klubu SP DIG będzie przedłożony Zarządowi Głównemu PZK na najbliższym Posiedzeniu.

9. Omówiono sprawozdania managerów i osób funkcyjnych PZK oraz przeanalizowano celowość poszczególnych funkcji.

10. Prezydium ZG PZK podjęło decyzję o ufundowaniu nagród rzeczowych w zawodach SP DX Contest 2018, w kwocie do 1500 zł.

11. Zaakceptowano zmiany w regulaminach dyplomów zaproponowane przez Kol. Wiesława Postawkę SQ9V, Award Managera PZK.

12. Z okazji 90 rocznicy powstania NRRL (Norwegia) ufundowano grawerton z gratulacjami, który będzie przekazany tak, aby dotarł na główną uroczystość obchodów.

Pełny protokół posiedzenia Prezydium ZG PZK ukaże się w ciągu kilku dni na Portalu PZK w odpowiednim dziale Download.

Prezydium ZG PZK