Po XXIII NKZD
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-04-22 / 16:35
Po XXIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK

Zgodnie zapowiedzią 21 kwietnia 2018 w gościnnych progach Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe odbył się XXIII NKZD.

W zjeździe uczestniczyło 52 z 61 delegatów czyli frekwencja wyniosła 85,2 %.

- Zjazd przyjął zmiany w Statucie PZK wymagane znowelizowaną Ustawą o stowarzyszeniach, a także kilka innych porządkujących ten dokument. Szczegóły przekażemy po otrzymaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków NKZD.

- Zjazd nadał godność Członka Honorowego PZK Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK.

- Zjazd nie głosował punktu dotyczącego uchylenia uchwały XXII KZD w Łowiczu w sprawie Regulaminu GKR.

- Zjazd nie dokonał wyboru nowych członków ani zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej.

W końcowej części Zjazdu odbyła się dyskusja na temat przyszłego kształtu i funkcjonowania PZK. Pozwoliła ona delegatom lepiej zrozumieć złożoność procesu ewentualnej transformacji PZK oraz oczekiwania części członków naszego stowarzyszenia.

Zjazd trwał ponad 8 godzin, był dobrze przygotowany i bardzo sprawnie prowadzony przez prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF z wydatną pomocą Marka SP5LS skarbnika PZK, który w znacznym stopniu przygotował stronę logistyczną Zjazdu. Więcej informacji przekażemy w Komunikacie PZK.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK