Koordynator ds. Sportu PZK - budżet sportowy 2019
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-10-05 / 18:10
W związku z przygotowywaniem przez Koordynatora ds Sportu budżetu sportowego PZK, wystosowuję prośbę o wnioski o dofinansowania z budżetu PZK na rok 2019.


Poniżej wyszczególnione są wszystkie jednostki organizacyjne, które mogą występować z wnioskami o dofinansowanie przez Polski Związek Krótkofalowców. Proszę o wnioski:

Wnioski proszę przesyłać na adres sp9nj@pzk.org.pl w formacie PDF do dnia 01/11/2018. Zostaną skonsultowane z wnioskodawcami i Prezydium, a w razie konieczności z całym ZG PZK, poprzez ankiety. Rozpatrzone będą najpóźniej do 15 listopada br, kilka dni przed planowanym posiedzeniem ZG PZK uchwalającym budżet na rok 2019. Wnioski poparte pisemną, uzasadnioną odmową dofinansowania przez rodzimy Oddział Terenowy będą miały pierwszeństwo.

Grzegorz "Spike" Rendchen
Koordynator PZK ds. Sportu

[info: Zygi SP5ELA]