Składki PZK 2020
Dodane przez SP5ELA dnia 2019-11-17 / 19:27
Składki PZK 2020
Uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2020 rok nie uległy zmianie.
Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK, Nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku. Wyciąg z wymienionej uchwały poniżej.


 Lp

 Rodzaj składki - opis

 

  1.

 Składka wpisowa

0,00 zł

  2.

 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

30,00 zł

  3.

 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

90,00 zł

  4.

 Składka dla członka zwyczajnego

120,00 zł

  5.

 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł

  6.

 Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

  7.

 Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł


Okres składkowy na rok 2020 zostaje otwarty z dniem 25 listopada 2019 roku. Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków, upływa 14 stycznia 2020 roku.

Skarbnicy OT PZK
Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2020 rok jedynie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat (WLW) wygenerowaną w systemie OSEC na 2020 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2019. W opisie przelewu proszę podawać numer WLW systemu OSEC, za którą dokonywany jest przelew.

Jan Dąbrowski SP2JLR - skarbnik PZK