Komunikat specjalny SP EmCom PZK
Dodane przez 3z6aef dnia 2020-03-11 / 22:03

Komunikat specjalny Prezydium Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK (SPEC), do wszystkich Członków zrzeszonych sieci łączności kryzysowej, w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19W związku z wejściem w życie ustawy, z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Prezydium SP EmCom Klubu PZK zaleca wszystkim Członkom sieci łączności kryzysowej, o wstrzymanie się od uczestnictwa w wydarzeniach, zjazdach oraz krótkofalarskich aktywnościach terenowych, jak również zaleca odwołanie spotkań w klubach krótkofalarskich, które są zrzeszone w SPEC, do dnia 31.03.2020 roku. Podczas ww. okresu nie zostaje ustanowiony podwyższony stanu gotowości, lub alarmowy dla sieci łączności kryzysowej. Przedłużenie powyższego okresu będzie uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W tym czasie prosimy o:
a) pracę / udział w aktywnościach eterowych z domowych stacji krótkofalarskich (np.podczas testów i ćwiczeń, czy też rutynowego przeprowadzania łączności), lub co najwyżej indywidualną pracę z lokalizacji terenowych,

b) unikanie większych skupisk ludzkich,

c) przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a w szczególności o dokładne, trzydziestosekundowe mycie rąk, jak również używanie środków ochrony indywidualnej.
Jednakowoż, w razie wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na potencjalne zakażenie COVID-19 należy kontaktować się z infolinią Ministerstwa Zdrowia lub z oddziałami zakaźnymi szpitali najbliższych miejscu zamieszkania. Działanie powyższe ma na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się choroby. Jeżeli pojawią się osoby objęte kwarantanną, prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny/mailowy z Koordynatorami lokalnych Sieci, celem potwierdzenia czasowego braku możliwości wspierania lokalnej struktury łączności kryzysowej.

Prosimy pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku, przestrzeganie zaleceń MZ oraz GIS i nie wpadanie w panikę.

Najbliższe ćwiczenia ANIKAR, planowane na 28 marca 2020 roku nie są odwołane na chwilę obecną, lecz to czy się odbędą i czy będziemy brali w nich udział, ewentualnie w jakim zakresie, potwierdzimy odrębnym komunikatem. O wszelkich innych decyzjach Prezydium Zarządu SP EmCom Klubu PZK związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną będziemy informować odrębnymi komunikatami.

W razie pytań, prosimy o kontakt z lokalnymi Koordynatorami sieci łączności kryzysowej SP EmCom PZK, lub bezpośrednio z Prezydium SP EmCom Klubu PZK.

Łącząc wyrazy szacunku,
Michał Wilczyński SP9XWM, Prezes SPEC,
Leszek Kowalski SP9MLI, I V-ce Prezes SPEC,
Przemysław Bratkowski SQ8NYB, II V-ce Prezes SPEC