Sprawozdanie z konferencji GAREC 2008
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-08-06 / 19:53
W dniach 26 i 27 czerwca 2008 we Friedrichshafen w Niemczech odbyła się coroczna konferencja poświęcona łączności kryzysowej GAREC 2008 (Global Amateur Radio Emergency Conference). Hasłem tegorocznej konferencji było „Bądź gotów!”.
Z ramienia PZK w konferencji uczestniczyli Wiesław SP2DX i Marek SQ2GXO.

Konferencję otworzył i prowadził Hans F5VKP/HB9AQS – koordynator łączności kryzysowej IARU. W mowie otwierającej konferencję podkreślił spontaniczność reakcji krótkofalowców na sytuacje kryzysowe a jednocześnie potrzebę ćwiczeń i przygotowań.
Następnie przemówienie wygłosił Ole LA2R prezes 1 regionu IARU poruszając temat wielkich katastrof podczas których  krótkofalowcy mieli swój udział w zapewnianiu łączności bezpieczeństwa i również podkreślając znaczenie ćwiczeń i gotowości.
Kolejny zaproszony gość, doktor Cosmas Zavazava – dyrektor działu krajów rozwijających się w ITU. W swej prezentacji przedstawił społeczne i ekonomiczne skutki katastrof w ostatnich latach (ponad milion osób zginęło w wielkich katastrofach na świecie od roku 2000 do teraz) i podkreśli rolę radioamatorów w zapewnianiu łączności w momencie gdy inne środki komunikacji zawodzą.
Następnie głos zabrali przedstawiciele DARC, przedstawiając charakterystykę krótkofalarskiej łączności kryzysowej w Niemczech.

Po przerwie Hans F5VKP/HB9AQS  przedstawił prezentację dotyczącą ostatniego trzęsienia ziemi w Chinach i bardzo dobrze zorganizowanego i skutecznego udziału krótkofalowców z CSRA w akcji ratowniczej. Prezentacja dostępna jest na stronach IARU (http://iaru.org/emergency/ ). Sepio OH1VR przedstawił status łączności kryzysowej w Finlandii.

Część popołudniowa pierwszego dnia konferencji poświęcona była doświadczeniom wynikającym z ćwiczeń i realnego udziału w akcjach ratowniczych.
Greg G0DUB przedstawił podsumowanie ćwiczeń ogólnoświatowych GlobalSET 2008 (Raport znajduje się pod adresem http://www.raynet-hf.net/tiki-download_file.php?fileId=21 )
Dennis K2DCD, Stefan HB9TTQ i Krister SM0FAG przedstawili doświadczenia i rezultaty ćwiczeń i akcji w swoich krajach.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła dyskusja nad statusem implementacji zmian w Regulaminie Radiokomunikacyjnym dotyczących przekazywania wiadomości od/do osób trzecich w sytuacjach kryzysowych i podczas ćwiczeń.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się bardzo ciekawą prezentacja przedstawioną przez VU2MYH dotyczącą łączności kryzysowej w Indiach.
Następnie Dennis K2DCD przedstawił organizacje zajmujące się łącznością kryzysową w Stanach Zjednoczonych, ich strukturę i działania.

Po przerwie nastąpił ważny moment jakim było podpisanie konferencji między Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, IFRC a Międzynarodową Unią Radioamatorską, IARU. Porozumienie to otwiera nowe możliwości współpracy między organizacjami członkowskimi IARU a krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża. Porozumienie podpisali Sekretarz Generalny IFRC Markuu Niskawa i wiceprezydent IARU Timothy ST. J. Elam VE6SH.

Kolejnym etapem konferencji była dyskusja i komentarze dotyczące podpisanego porozumienia. Moderatorem dyskusji był VE6SH.

Po przerwie nastąpiły krótkie wystąpienia przedstawicieli wszystkich trzech regionów IARU a następnie prezentacja dotycząca technologii D-Star przedstawiona przez DL1YBL

Na zakończenie konferencji nastąpiło jak co roku przyjęcie końcowego oświadczenia konferencji. Jego treść jak i cześć przedstawianych prezentacji jest dostępna pod adresem http://www.rientola.fi/oh3ag/garec/index.html .

Polska delegacja przygotowała propozycję do włączenia do końcowego oświadczenia konferencji. Dotyczyła ona konieczności pomocy przez IARU mniejszym organizacjom członkowskim IARU (takim jak PZK) w dziedzinie finansowania zasobów i środków technicznych do celów łączności kryzysowej, a w szczególności do utworzenia mobilnych (zainstalowanych w samochodzie) centrów łączności kryzysowej.
Ta propozycja nie została przyjęta do oświadczenia konferencji, ze względu na brak kompetencji konferencji GAREC do zajmowania się sprawami finansów, natomiast problem został przedyskutowany i zalecono przekazanie tej propozycji na konferencję pierwszego regionu IARU w Cavtat.

Następna konferencja GAREC 2009 odbędzie się za rok w 3 regionie IARU - prawdopodobnie w Japonii.

Tłumaczenie : Marek SQ2GXO