Komunikat prezydium ZG PZK z dnia 15.04.2009
Dodane przez sp3iq dnia 2009-04-15 / 19:12

Komunikat Prezydium ZG PZK na dzień 15.04.2009. Zapraszamy do wysłuchania cotygodniowego Komunikatu. A oto informacje :
1. Obrona interesów polskich krótkofalowców – echa wydarzeń.
Przedświąteczny tydzień okazał się najbardziej pracowitym tygodniem w roku polskich krótkofalowców, ponieważ na wszystkich szczeblach PZK ( kluby, oddziały, ZG PZK ) przystąpiono do zmasowanych działań w obronie naszych krótkofalarskich interesów. interesów ramach tych działań prowadzono rozmowy z posłami, senatorami oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Z posiadanych przez Prezydium ZG PZK informacji wynika, że ukazały się 2 audycje telewizyjne.

I tak Wiceprezes PZK ds. organizacyjnych Jan SP2JLR w warszawskim studiu telewizyjnym TV Biznes udzielił wywiadu, w którym w sposób zwięzły przedstawił istotę sprawy. Również w katowickim studiu telewizyjnym „Silesia” ukazał się 3 – minutowy reportaż telewizyjny, w którym Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ wraz z Eugeniuszem SP9IIA w siemianowickiego Klubu SP9KJM przedstawili problem polskich krótkofalowców.

Ponadto ukazał się okolicznościowy artykuł prasowy w katowickim oddziale „Gazety Wyborczej”, w którym również odniesiono się do problemu obrony naszych interesów. Stwierdzono generalnie przychylne komentarze dla naszego środowiska. Powołana przez Prezydium ZG PZK Komisja Specjalna PZK oczekuje na dalsze informacje o podejmowanych działaniach.

Trwają przygotowania do podjęcia rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska mające na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Prezydium ZG PZK dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w zmasowanych działaniach.
Info : Tadeusz SP9HQJ.

2. Nieoficjalne spotkanie przedstawicieli ZG PZK z krótkofalowcami na Mauritiusie.
9 kwietnia w miejscowości QUATRE BORNE na Mauritiusie, w domu Seewoosankara Mandary 3B8CF Sekretarza Generalnego MARC tj. Mauritius Amaterur Radio Club odbyło się spotkanie Zarządu MARS z przedstawicielami PZK, to jest Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR prezesem PZK i Sławomirem SP2JMB skarbnikiem PZK. Ze strony MARC uczestniczyli: Patrick 3B8CF sekretarza generalny, Ishwar 3B8GL oraz Jacquez 3B8GF audytor wewnętrzny MARC. Spotkanie miało charakter nieoficjalny.  Wymieniono m.in. poglądy na temat trudności występujących w działalności związków. Na Mauritiusie istnieją dość przewlekłe procedury administracyjne i uzyskanie licencji jest dość skomplikowane, co stwarza problemy zwłaszcza dla młodych ludzi. Po powrocie do kraju Piotr przekaże szczegółowe sprawozdanie.
Info Piotr SP2JMR.

3. Międzynarodowy Dzień Krótkofalowca – WARD 2009 Award.
Dzień 18 kwietnia jest świętem krótkofalowców całego świata. Obchodzony jest dla upamiętnienia powołania 84 lata temu Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU. W tym roku tematem przewodnim obchodów WARD (World Amateur Radio Day) jest rola służby amatorskiej w przypadku kataklizmów i klęsk żywiołowych. Patronat nad tegorocznymi obchodami WARD-2009 sprawuje Prezes PZK Piotr Skrzypczak, SP2JMR.  W ramach obchodów święta WARD-2009 w SP rozegrane zostaną krajowe zawody krótkofalarskie, uruchomionych będzie 10 specjalnych radiostacji okolicznościowych, wydany będzie pamiątkowy dyplom. Organizatorem ww. imprez operatorskich jest Ogólnopolski Klub Krótkofalowców PGA-C PZK oraz Redakcja MK QTC.  Regulamin zawodów znajduje się na stronie internetowej PZK i w periodykach krótkofalarskich. Zapraszamy do udziału w zawodach.
Info : PGAC oraz MK QTC

3. Praca stacji SN35FOWT.
Członkowie Sądeckiego Klubu Krótkofalowców SP9KTL informują, że z okazji XXXV Finału Olimpiady Wiedzy Technicznej, która odbędzie się w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, w dniach 18 - 19.04.2009 r. będzie pracowała  stacja pod znakiem okolicznościowym SN35FOWT.  Laureaci Olimpiady będą rywalizować o indeksy na wyższe uczelnie, a w przyszłości może zasilą szeregi PZK. Serdecznie zapraszamy do łączności. QSL via SP9KTL, OT- 28.
Info : Klub SP9KTL

4. Dyplom „80 lat Krakowskiego Klubu Krótkofalowców”.

Regulamin Dyplomu
„80 LAT KRAKOWSKIGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW”
( Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie )

1. Dyplom wydawany jest z okazji 80- tej rocznicy powstania Krakowskiego Klubu Krótkofalowców ( którego spadkobiercą jest Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK w Krakowie ).
2. Dyplom wydawany jest dla nadawców indywidualnych oraz stacji klubowych, polskich i zagranicznych, pracujących w pasmach KF i UKF.
3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w terminie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
4. Pasma i emisje dowolne – do punktacji zalicza się łączność z daną stacją tylko jeden raz
5. Punktacja:
- za nawiązanie łączności z n/w stacjami okolicznościowymi   5 pkt
                SN 80 SPOK     pracującą  w okresie od 01.04.09 – 15.04.09
                SN 80 TPZO     pracującą   w okresie od 16.04.09  -  30.04.09
                SN 80 TPRO    pracującą   w okresie od 01.05.09  -   15.05.09
                SP 80 SPOZ     pracującą   w okresie od 16.05.09 – 26.05.09
                SP 80 SPST     pracującą   w okresie od 27.05.09 – 07.06.09
                SP 80 SPDN     pracującą   w okresie od 08.06.09 -  18.06.09
                SP 80 SPPC     pracującą   w okresie od 19.06.09 – 30.06.09
                SQ 80 SPLG    pracującą   w okresie od 01.09.09 – 07.09.09
                SQ 80 SPQL    pracującą    w okresie od 08.09.09 – 15.09.09
                SQ 80 SPDE    pracującą    w okresie od 16.09.09 – 23.09.09
                SQ 80 SPCU   pracująca    w okresie od 24.09.09 – 30.09.09
                SQ 80 SPST    pracującą    w okresie od 01.10.09 – 07.10.09

- za nawiązanie łączności ze stacjami Małopolskiego Stowarzyszenia
      Krótkofalowców OT PZK w Krakowie (aktualny wykaz członków         Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie)      -  3 pkt
- Pozostałe stacje pracujące z Miasta Krakowa                                            - 1 pkt

6. Wymagania:
    -stacje SP - 80 pkt. Należy obowiązkowo przeprowadzić przynajmniej
     8 łączności z dowolnymi wymienionymi stacjami okolicznościowymi.
                               -stacje EU - 30 pkt. Należy obowiązkowo przeprowadzić przynajmniej
                                5  łączność  z    dowolną wymienioną stacją okolicznościową.
                              - stacje DX - 15 pkt. Należy obowiązkowo przeprowadzić przynajmniej
   3 łączność z dowolną wymienioną stacją okolicznościową

7. Koszt wysyłki dyplomu: dla stacji SP 10 zł w znaczkach pocztowych dla stacji EU i DX 3 IRC

8. Zgłoszenia wraz z kartami QSL dla stacji krakowskich oraz opłatę w znaczkach pocztowych lub IRC należy wysłać na adres:
MSK OT PZK w Krakowie, skr. pocztowa 606, 30-960 Kraków 1
w terminie do 31 marca 2010 r.

9. Wysyłka kart QSL stacji okolicznościowych oraz Dyplomu odbywać się będzie po zakończeniu obchodów.

UWAGA: Zarząd MSK OT PZK w Krakowie informuje, że aktualny wykaz członków  jest zamieszczony na stronie internetowej Oddziału. Strona internetowa ZG PZK może zawierać nieaktualne dane.

5. Informacja z ostatniej chwili.
Otrzymaliśmy dziś list od Pani Prof. Genowefy GRABOWSKIEJ, poseł do Parlamentu Europejskiego, z poparciem dla naszych działań. List ten poblikujmy w oryginale w postaci pliku PDF.


                                                                                     

Opracowali:
                                                                                       Tadeusz Pamięta SP9HQJ,sekretarzPZK
Bogdan SP3IQ, wiceprezes PZK