VI Dolnośląskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR PZK
Dodane przez SP6RW dnia 2009-10-19 / 10:45
VI Dolnośląskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej DASR PZK, które odbędą się 14 listopada 2009 r. będą polegały na bezpośrednim lub pośrednim przekazywaniu komunikatów z obszaru województwa dolnośląskiego do stacji sztabowej zlokalizowanej we Wrocławiu z wykorzystaniem łączności UKF FM oraz KF 3760 kHz LSB.
Sposób w jaki uczestnicy będą przekazywać komunikaty ma na celu odzwierciedlenie realnych możliwości przekazu informacji z obszaru województwa do głównej stacji zlokalizowanej we Wrocławiu jako miejsca z którego w razie "W" wydawane są decyzje związane z podejmowaniem działań ratunkowych oraz innych na terenie Dolnego Śląska. Więcej info na http://www.dasr.pl/
DO USŁYSZENIA!